Broń suwerenności Polski w ONZ!

zebranych podpisów:
 
 

Szanowni Państwo,


25 października, podczas szczytu ONZ, Polska przystąpiła do światowego programu osiągania celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals – SDG). Jak już o tym wielokrotnie pisaliśmy, promotorzy aborcji i ograniczania praw rodziców do wychowania dzieci, chcą wykorzystać wieloznaczne sformułowania SDG po to, by zmuszać państwa do promocji ich celów.


Usiłują to osiągnąć poprzez narzucenie odpowiednich „wskaźników” służących mierzeniu postępów przy osiąganiu SDG. Państwa, które nie będą chciały być postrzegane jako zapóźnione w rozwoju, znajdą się pod presją by promować aborcję, antykoncepcję i ograniczać prawa rodziców.


Polska niestety nie włączyła się dotychczas w prace nad tymi wskaźnikami, przez co przybierają one bardzo niepokojący kształt. Może to jednak wciąż zrobić i dlatego petycja ta ma zwrócić uwagę nowego rządu i Ministra Spraw Zagranicznych na potrzebę aktywnego udziału naszego kraju w tym procesie.


Zachęcam Państwa do jej podpisania!


Karolina Dobrowolska

 

Copyright by Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl