Petycję podpisało
12 772
petycji patronuje
Imię i nazwisko:
 
E-mail:

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych), w celu informowania o przebiegu kampanii oraz utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wy... czytaj więcej

 

Dr Joanna Banasiuk

 

Szanowni Państwo,

 

polski rząd przesłał do Komitetu Praw Człowieka ONZ stanowisko w sprawie projektu komentarza do art. 6 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Sprzeciwił się w nim manipulowaniu tekstem tej międzynarodowej umowy, która gwarantuje prawo do życia każdej niewinnej istocie ludzkiej. Stanowisko to jest całkowicie zgodne z Konstytucją RP i jednoznacznie sprzeciwia się ideologicznym dążeniom do uznania aborcji za realizację prawa do życia oraz do zalegalizowania eutanazji i wspomaganego samobójstwa.

 

Jednoznaczna postawa polskich władz stała się powodem zaciekłej krytyki, która płynie ze strony skrajnej lewicy i sprzyjających jej mediów.

 

Nie możemy być bierni wobec tych ideologicznych ataków. Wyraźmy uznanie Premier Beacie Szydło, dziękując za stanowisko rządu przesłane do Komitetu Praw Człowieka ONZ. 

 

Z wyrazami szacunku,

Dr Joanna Banasiuk
Wiceprezes Instytutu na rzecz
Kultury Prawnej Ordo Iuris
 

Szanowna Pani Premier,

 

pragnę gorąco podziękować za stanowisko, które Pani rząd zajął w sprawie komentarza Komitetu Praw Człowieka ONZ do art. 6 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Upominając się o szacunek dla życia ludzkiego i wyrażając stanowczy brak zgody na pozbawienie najsłabszych dzieci międzynarodowej ochrony prawnej, rząd pokazał, że Polska stoi na straży poszanowania podstawowych wartości i suwerennych kompetencji państw.

 

Gratuluję, że pomimo nacisku wielu wpływowych środowisk i mediów, polski rząd potrafił wyrazić sprzeciw wobec określania mianem ochrony życia procederu uśmiercania dzieci przed urodzeniem oraz proponowania samobójstwa osobom cierpiącym.

 

Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję!

 
 
PETYCJA TRAFI DO:
Copyright by Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl