Petycję podpisało
20 559
petycji patronuje
Imię i nazwisko:
 
E-mail:

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych), w celu informowania o przebiegu kampanii oraz utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wy... czytaj więcej

 

Jerzy Kwaśniewski

Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
 

Szanowni Państwo,

 

Nie możemy zbagatelizować ogłoszonego na początku czerwca wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) w sprawie Coman i inni. Przypomnę, że zapadł on w związku z prowadzoną batalią prawną o wymuszeniu na  Rumunii uznania związku dwóch mężczyzn za małżeństwo. TSUE stwierdził, że „pojęcie ‘małżonka’ w rozumieniu przepisów prawa Unii dotyczących swobody pobytu obywateli Unii i członków ich rodzin obejmuje ‘małżonków’ tej samej płci”. Jest to zatem kolejny wyrok wpisujący się w strategię ruchów LGBT, mających na celu podważenie tożsamości małżeństwa.

 

Nie każdy wie, że Adrian Coman jest prezesem fundacji Arcus, jednej z najpotężniejszych organizacji walczących o prawa osób prowadzących homoseksualny styl życia, która rokrocznie przekazuje tysiące dolarów na rzecz rozszerzania przywilejów takich społeczności.


Organizacje LGBT od lat próbują obalić instytucję małżeństwa, które ze swej istoty jest związkiem mężczyzny i kobiety. Parady na ulicach miast są tylko jednym z elementów ich strategii. Ogromny nacisk kładziony jest na kampanie w szkołach i promocję tzw. permisywnej edukacji seksualnej, której adresatem są dzieci i młodzież. Jednak główne działania ukierunkowane są na zmianę przepisów prawnych. Krok po kroku, wyrok za wyrokiem, organizacje te zbliżają się do celu, jakim jest prawne zrównanie małżeństwa i związków osób tej samej płci oraz umożliwienie im adopcji dzieci. Nie wolno nam tego zlekceważyć.


Obecnie ten wyrok nie ma konkretnego wpływu na polskie prawodawstwo, ale jest otwartą furtką, która w przyszłości może stać się, np. podstawą roszczeń majątkowych podnoszonych przez osoby żyjące w związkach osób tej samej płci. Podobna sytuacja miała miejsce w 2010 r., kiedy to w sprawie Kozak przeciwko Polsce, Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) przyznał prawo wejścia w stosunek najmu po partnerze tej samej płci (ponieważ prawo takie przysługuje konkubentowi). Z kolei w 2011 r. Polska została upomniana przez Komisję Petycji Parlamentu Europejskiej za niewydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym dla osób chcących zawrzeć związek partnerski za granicą.

 

Europejski Trybunał Praw Człowieka agresywnie forsował również interesy radykalnej subkultury LGBT, gdy w 2015 r. nakazał (w sprawie Oliari) Włochom wypłacić wysokie zadośćuczynienie za brak możliwości rejestracji (instytucjonalizacji) związków osób tej samej płci, podczas gdy uznawane i rejestrowane były nieformalne związki męsko-damskie. Zainspirowane tym wyrokiem dwie Polki złożyły do Trybunału skargę na decyzję polskiego sądu w analogicznej sprawie. Widać zatem wyraźnie, że rozstrzygnięcia w Europie mają swój konkretny oddźwięk w Polsce. Nie tak dawno, bo w kwietniu złożyliśmy do Trybunału Konstytucyjnego pismo w sprawie aż 4 analogicznych skarg, przedłożonych przez pary osób tej samej płci.

 

Zaapelujmy zatem do polskiego rządu o wprowadzenie rozwiązań prawnych, które usuną luki wykorzystywane przez subkultury LGBT do realizacji swoich ideologicznych celów. Dlatego Ordo Iuris przygotowało projekt ustawy, który zabezpiecza pozycję małżeństwa w polskim prawie. Wyrok TSUE ws. Coman i in. rodzi konieczność, by jak najszybciej został on przyjęty.

 

Stańmy wspólnie w obronie małżeństwa i rodziny!

 
 

Szanowny Panie Ministrze,

 

w związku z wydaniem przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kontrowersyjnego wyroku w sprawie Coman i in. (C-673/16) apeluję o jak najszybsze podjęcie prac nad projektem ustawy, która zabezpieczy pozycję prawną małżeństwa rozumianego jako związek mężczyzny i kobiety.

 

We wspomnianym orzeczeniu znajdujemy stwierdzenie, że „pojęcie ‘małżonka’ w rozumieniu przepisów prawa Unii dotyczących swobody pobytu obywateli Unii i członków ich rodzin obejmuje ‘małżonków’ tej samej płci”. Choć wyrok w tym momencie nie ma realnego wpływu na polskie prawo, to jest ważnym krokiem w międzynarodowej kampanii ruchów LGBT, której celem jest zrównanie związków osób tej samej płci z małżeństwem, które ze swej istoty jest związkiem mężczyzny i kobiety.

 

Art. 18 Konstytucji RP chroni małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, jednak w polskim ustawodawstwie istnieją przepisy, które w przyszłości mogą stać się podstawą do podważających lub uderzających w istotę małżeństwa rozstrzygnięć europejskich trybunałów: od uznania relacji majątkowych pomiędzy osobami tej samej płci zawierającymi „małżeństwo” poza Polską, aż do uzyskania prawa do adopcji dzieci przez takie pary.

 

W 2016 r. Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przygotował projekt ustawy, który uzyskał poparcie zespołów parlamentarnych. Opiera się on na następujących założeniach: 

  • uniemożliwia sądom uznanie w Polsce za małżeństwo związków osób tej samej płci, które taki status lub status związku partnerskiego uzyskały za granicą, nawet jeśli został zawarty przez obywateli RP;
  • uniemożliwia urzędom stanu cywilnego wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym (na jego podstawie obywatel RP może chcieć zawrzeć za granicą związek partnerski lub tzw. „małżeństwo” homoseksualne i w konsekwencji próbować wymusić na polskich władzach jego uznanie);
  • likwiduje prawo osób, które pozostawały „faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą” do wejścia w stosunek najmu po śmierci partnera (wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2010 r., w sprawie Kozak przeciwko Polsce, przyznał prawo do wejścia w stosunek najmu po partnerze tej samej płci);
  • w prawie karnym usuwa z definicji osoby najbliższej „pozostawianie we wspólnym pożyciu”, które obejmuje także wspólne pożycie między osobami tej samej płci (tak orzekł Sąd Najwyższy w 2016 r.), co obecnie daje osobom prowadzącym homoseksualny styl życia bardzo wiele uprawnień.

Dlatego proszę o niezwłoczne podjęcie prac nad projektem i przyjęcie rozwiązań, które zabezpieczą pozycję małżeństwa w polskim prawie, a także uniemożliwią związkom osób tej samej płci uzyskanie przywilejów małżeńskich.

 
 
PETYCJA TRAFI DO:
Copyright by Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl