Petycję podpisało
19 670
petycji patronuje
Imię i nazwisko:
 
E-mail:

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych), w celu informowania o przebiegu kampanii oraz utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wy... czytaj więcej

 

Dr Joanna Banasiuk

 

Szanowni Państwo,

 

w ostatnich dniach jesteśmy świadkami bezprecedensowego ataku na prof. dr. hab. Tadeusza Smyczyńskiego. Jego klasyczny podręcznik „Prawo rodzinne i opiekuńcze” zawiera oczywiste stwierdzenie, że „fundamentem rodziny jest para składająca się z mężczyzny i kobiety, a nie para płciowo jednorodna” oraz wyraża przekonanie, że żądanie zrównania praw związków homoseksualnych z prawami małżonków można zaliczyć do „przejawów nadużywania idei ochrony praw człowieka, godzących w porządek prawny i społeczny”.

 

Wynikające wprost z art. 18 Konstytucji RP poświadczenie tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny spotkało się ze zmasowaną kampanią szkalującą dobre imię i renomę naukową wybitnego naukowca – nauczyciela kilku pokoleń polskich prawników.

 

Wydawca podręcznika Prof. Smyczyńskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, zamiast zignorować ataki na swego autora, wsparło je, dając do zrozumienia, jakoby prof. Smyczyński naruszył standardy akademickie. Wydawnictwo C.H. Beck stwierdziło wprost na swoim profilu Facebook, że ”Wydawnictwo podjęło kroki w kierunku weryfikacji przyczyn oraz zakresu, w którym zawarte w publikacji treści ocenne wykraczają poza przyjęte w ramach akademickiego wykładu prawa standardy”.

 

Nie możemy pozostać bierni wobec przykładu ideologicznej cenzury działalności akademickiej i zawstydzającej postawy koncernu wydawniczego, wspierającej polityczno-obyczajowe postulaty środowisk podważających polski ład ustrojowy. Dlatego prosimy o poparcie naszej petycji, domagającej się, by Wydawnictwo C.H. Beck przeprosiło profesora Smyczyńskiego za sposób potraktowania go w swojej reakcji na wymierzone w niego ataki.

 

Joanna Banasiuk

 

Szanowni Państwo,


z głębokim zdziwieniem odnotowuję reakcję Wydawnictwa C. H. Beck na atak, jaki stowarzyszenie podważające treść unormowań art. 18 Konstytucji RP - przeprowadziło na Profesora Tadeusza Smyczyńskiego.


Zamiast wesprzeć znanego i cenionego naukowca Wydawnictwo wykazało się uległością względem awanturników. Nie mam wątpliwości, że naruszyliście Państwo tym samym w rażący sposób dobre imię i renomę naukową powszechnie szanowanego Profesora.


Pisząc: ”Wydawnictwo podjęło kroki w kierunku weryfikacji przyczyn oraz zakresu, w którym zawarte w publikacji treści ocenne wykraczają poza przyjęte w ramach akademickiego wykładu prawa standardy”, przesądziliście Państwo o rzekomej niestosowności kwalifikacji dokonanych przez wybitnego naukowca, mającego niekwestionowany autorytet i dorobek naukowy.


Tymczasem, stwierdzenie Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, iż “próby normatywnego zaspokojenia żądań homoseksualistów w zakresie praw rodzinnych, np. w niektórych państwach skandynawskich, zaliczyć można do przejawów nadużywania idei ochrony praw człowieka, godzących w porządek prawny i społeczny” jest jedynie innym sposobem wyrażenia normy ustrojowej zawartej w art. 18 Konstytucji RP. Próby podważania tej normy, poprzez kwestionowanie tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, przy użyciu prawno-człowieczej retoryki, jest niczym innym jak nadużywaniem idei ochrony praw człowieka.


Wydawnictwo C. H. Beck w swoim oświadczeniu opublikowanym na Facebooku wykroczyło w rażący sposób poza standardy, jakie w społeczeństwie polskim obowiązują w relacjach z nauczycielami akademickimi. Dotyczy to zwłaszcza osoby cieszącej się tak wielką renomą i autorytetem jak Profesor Tadeusz Smyczyński, który obdarzył zaufaniem Państwa Wydawnictwo publikując w nim swój klasyczny podręcznik prawa rodzinnego i opiekuńczego.


Oczekuję, że Profesor Smyczyński zostanie przez Państwa przeproszony w stosownej formie, zaś ład konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej cieszyć się będzie większym Państwa respektem niż roszczenia podważających go subkultur obyczajowych.

 

Z poważaniem,

 
 
PETYCJA TRAFI DO:
Copyright by Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl