Petycję podpisało
10 272
petycji patronuje
Imię i nazwisko:
 
E-mail:

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych), w celu informowania o przebiegu kampanii oraz utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wy... czytaj więcej

 

Prof.
Aleksander Stępkowski

 

Szanowni Państwo,

 

co 6 minut jeden wyznawca Chrystusa jest zabijany za wiarę. Najtragiczniejsza sytuacja panuje na Bliskim Wschodzie, gdzie ludobójczych aktów na chrześcijanach i innych wspólnotach, dopuszcza się przestępcza organizacja ISIS. Nie kryje ona, że dąży do całkowitej eksterminacji chrześcijan na terenach, które stanowią kolebkę wiary w Chrystusa.

 

Do tej pory społeczność międzynarodowa nie kwapiła się do podjęcia działań mających położyć kres temu ludobójstwu. Polska może tu odegrać kluczową rolę na forum międzynarodowym.

 

Już 1 stycznia 2018 r. Polska wejdzie na 2 lata do grona członków Rady Bezpieczeństwa, zyskując realny wpływ na jej bieżącą działalność. Jest to niepowtarzalna okazja, byśmy zainicjowali działania na rzecz utworzenia Międzynarodowego Trybunału Karnego ad hoc dla osądzenia aktów ludobójstwa popełnianych na Bliskim Wschodzie.

 

Chcemy, by głos Polski stał się powiewem nadziei dla tysięcy chrześcijan i innych prześladowanych wspólnot!

 

Dlatego zaapelujmy do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, by ustanowienie Międzynarodowego Trybunału Karnego ad hoc uczynił jednym z głównych celów polskiego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

 

Z poważaniem,

 

Prof. Aleksander Stępkowski 

Prezes Instytutu na rzecz

Kultury Prawnej Ordo Iuris

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

dostępne dane wskazują jednoznacznie, że rocznie w wyniku prześladowań ginie prawie 100 tysięcy wyznawców Chrystusa, a jeszcze więcej pada ofiarą gwałtów, grabieży, pobić i wypędzeń. Za tego rodzaju przemoc odpowiada przede wszystkim przestępcza organizacja, określająca się mianem Państwa Islamskiego (ISIS), która nie kryje swych ludobójczych intencji względem chrześcijan i innych wspólnot.

 

Dotychczas reakcja na to bestialstwo ze strony społeczności międzynarodowej jest zawstydzająco nieadekwatna. Dlatego czas najwyższy, by Polska podjęła w tej sprawie zdecydowane działania na forum ONZ.

 

W styczniu 2018 r. rozpocznie się dwuletnia kadencja Polski jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, która ma kompetencje do ustanowienia Międzynarodowego Trybunału do osądzenia zbrodni ludobójstwa popełnianych przez ISIS. Powołanie go byłoby wymiernym dorobkiem Rzeczpospolitej w obszarze prawa międzynarodowego i ochrony praw człowieka. Nie możemy zaprzepaścić tej wielkiej szansy.

 

Właśnie dlatego zwracam się do Pana Prezydenta z apelem o zainicjowanie prac nad przyjęciem przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucji ustanawiającej Międzynarodowy Trybunał Karny ad hoc do ścigania zbrodni ludobójstwa ISIS.

 

Powinniśmy czuć się szczególnie zobligowani w tej mierze, nie tylko ze względu na solidarność z eksterminowanymi chrześcijanami, ale również ze względu na dorobek naukowy polskiego karnisty –   prof. Rafała Lemkina, któremu społeczność międzynarodowa zawdzięcza definicję ludobójstwa.

 

Panie Prezydencie,

inicjatywa, o podjęcie której Pana proszę, znakomicie wpisywałaby się również w obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Tak jak w 1918 r. odzyskaliśmy podmiotowość na arenie międzynarodowej, tak dziś możemy ją wyraźnie zaznaczyć występując z tą ważną inicjatywą. Dzięki Polsce społeczność międzynarodowa może dać jasny sygnał, że czas bezkarności ludobójców na Bliskim Wschodzie nieuchronnie dobiega końca.

 

Z wyrazami szacunku,

 
 
PETYCJA TRAFI DO:
Copyright by Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl